تجارت

۳۴۵ میلیارد ریال در پروژه رینگ آب رسانی تهران هزینه شد

بهمن ۳, ۱۳۹۷

زیپو کالا: معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار داشت: از شروع امسال تابحال ۳۴۵ میلیارد ریال در پروژه رینگ آب رسانی تهران هزینه شده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، سیدعلیرضا ساداتی فرد، با بیان این که پروژه بزرگ رینگ کمربندی آب رسانی تهران در چند جبهه در حال انجام می باشد، افزود: در جبهه غربی که از تصفیه خانه ششم تا مخزن ۱۱۸۳ غرب قرار دارد، تابحال سه رشته خط آب رسانی از مسیر اجرا شده است و چهارمین خط آن باز بزودی اجرا خواهد شد و آب را از تصفیه خانه ششم به سمت مخازن ۵۷ و ۵۹ در شمال غرب تهران هدایت می کند.
به قول ساداتی فرد در جبهه شمال شرقی باز دو رشته خط ۱۸۰۰ و ۱۴۰۰ میلی متری، آب خام و آب تصفیه شده را از تصفیه خانه پنجم به مخازن ۴۳، ۴۸، ۴۹ و ۷۱ می رساند.
معاون مهندسی و توسعه آبفای استان تهران اضافه کرد: هدف اصلی اجرای طرح کمربندی رینگ آب تهران این است که ما بتوانیم در شرایط بحرانی از منابع سطحی که در تصفیه خانه ها داریم، سایر تصفیه خانه ها را پشتیبانی نماییم و ضمن احداث قابلیت جابجایی آب مورد نیاز، از نظر کیفی باز آب تهران را به تعادل برسانیم.
او با اشاره به این نکته که با اجرای خطوط کمربندی این امکان مهیا خواهد شد که اگر درصورت بروز حادثه، آب ورودی یکی از تصفیه خانه قطع شود، بتوانیم از تصفیه خانه دیگر این مسیر را احیا و تصفیه خانه را وارد مدار تولید، تصفیه و آب رسانی نماییم، اظهار داشت: افزون بر این، منابع آب زیرزمینی تهران کیفیت های متفاوتی دارد و برای رسیدن به شرایط استاندارد نیازمند اختلاط است که با بهره برداری از سد ماملو، وارد مدار شدن تصفیه خانه هفتم تهران و اجرای پروژه رینگ کمربندی تهران، این امر محقق و مشکل کیفی آب در جنوب شرق تهران به صورت کامل برطرف شده است.
ساداتی فرد اشاره کرد: در محدوده جنوب غرب تهران باز با اجرای خط سلامت که بخشی از حوزه غربی پروژه رینگ کمربندی تهران است، توانستیم نیترات را تا حد استاندارد کاهش دهیم که ضمناً با وارد مدارشدن تصفیه خانه ششم آب تهران در آینده نزدیک، آب با کیفیت بالا برای محدود مسکونی منطقه ۲۱ و ۲۲ تزریق خواهد شد.
به قول او، یکی دیگر از اهداف این طرح کلان، تامین آب شهر پرند است که در همین زمینه لوله گذاری از مخزن تلمبه خانه یافت آباد تا مخزن رضی آباد به طول ۱۲ کیلومتر اجرا شده و از مخرن رضی آباد به سمت شهر پرند حدود ۶، ۷ کیلومتر آن به اجرا درآمده است.
معاون مهندسی و توسعه آبفای استان تهران، کمبود منابع مالی، وجود موانعی چون اراضی و املاک شخصی و تنگناهای ترافیکی را عمده ترین موانع پیشرفت این طرح عنوان نمود.