تجارت

گزارش زیپو کالا به نقل از مهر؛ معاملات اوراق تسهیلات مسکن آب رفت، نرخ در کانال ۶۰ هزار تومان

آبان ۲۳, ۱۳۹۷

زیپو کالا: همزمان با بازگشت رکود تورمی به بازار مسکن و کاهش توان قدرت افزایی تسهیلات مسکن از محل اوراق، معاملات برگه های تسه در بازار فرابورس به شدت کاهش یافته و نرخ همچنان در کانال ۶۰ هزارتومان است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، به دنبال اعلام افزایش ۸۳.۵ درصدی قیمت مسکن در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال و همین طور کاهش ۳۲.۳ درصدی تعداد معاملات در تهرانکه به زعم خیلی از کارشناسان اقتصادی، می توان برداشت رکود تورمی از آن داشت، همین طور با عنایت به کاهش اثرگذاری و پوشش دهی تسهیلات مسکن از محل اوراق تا کمتر از ۲۰ درصد ارزش ملک، قیمت هر برگه تسهیلات مسکن باز در بازار فرابورس در بازه یک ماهه اخیر در کانال ۵۰ هزار تومانی باقی مانده است.
بر اساس آنچه در روز جاری درباب معاملات اوراق تسهیلات مسکن اعلام شده، هر برگه تسهیلات مسکن صادره در مهر ماه پارسال (تسه ۹۶۰۷) با ارزش ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان در ارزانترین قیمت و در گرانترین قیمت باز با نرخ ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد.
همچنین هر برگه تسهیلات مسکن صادره در تیر پارسال (۹۶۰۴) در ارزانترین قیمت با نرخ ۵۷ هزار و ۸۰۰ و در گرانترین نرخ باز با رقم ۵۸ هزار و ۲۵۰ تومان خرید و فروش میگردد.
برگه های تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت امسال (۹۷۰۲) در ارقام ۵۸ هزار و ۶۰۰ تا ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان در نوسان است. اما این نوسان برای برگه های تسهیلات مسکن صادره در خرداد امسال (تسه ۹۷۰۳) بین ارقام ۵۹ تا ۶۱ هزار تومان به ثبت رسیده است.
از دیگر اوراقی که در بازه ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان خرید و فروش می شوند، هر برگه امتیاز حق تقدم تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۷ (تسه ۹۷۰۵) است که در ارزانترین معامله امروز به نرخ ۵۸ هزار تومان و در گرانترین معامله به ارزش هر برگه ۶۰ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید.
اوراق تسهیلات مهر ماه امسال (تسه ۹۷۰۷) باز هم اکنون کمتر از ۶۰ هزار تومان بوده و ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش میگردد.
گفتنی است خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن، از نظر حجم و تعداد برگه ها باز با کاهش قابل توجهی برخوردار بوده؛ به گونه ای که اوراق تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ در حجم ۳۵ برگه، اوراق تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ در ۸۰ برگه، اوراق خرداد ۹۶ در ۹۵ برگه و اوراق فروردین ۹۶ باز تنها در ۲۰ برگه به فروش رسیده است.
کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن متعلق به بانک عامل بخش مسکن در کاهش ارزش هر برگه تسهیلات مسکن متعلق به بانک ملی باز اثرگذار بوده و خرید و فروش هر برگه تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۷ با نماد «تملی ۷۰۶» با نرخ ۴۴ هزار تومان در جریان است.
در حال حاضر در معاملات امروز فرابورس، تنها ۱۱ برگه از این اوراق خرید و فروش شده است.