تجارت

رئیس سازمان مالیاتی درگفتگوبا مهر؛ معافیت ها و مشوق های مالیاتی تاثیر مثبتی بر تولید نداشته است

شهریور ۲۵, ۱۳۹۷

زیپو کالا: رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: نتایج پژوهشی که به سفارش ما توسط دانشگاه تهران انجام شده نشان داده است معافیت ها و مشوق های مالیاتی اثر مثبتی بر تولید کشور نداشته است.
سیدکامل تقوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور اثرات و تبعات معافیت ها ومشوق های مالیاتی و در صورت لزوم، بازبینی در این معافیت ها و مشوق ها، دانشگاه تهران به سفارش ما کاری پژوهشی را آغاز و بسته ای تحت عنوان مطالعه مجدد بر معافیت ها و مشوق های مالیاتی تهیه شده است.وی اضافه کرد: بعنوان نمونه ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم معافیت هایی را برای بخش کشاورزی در نظر گرفته است اما اقدام دقیقی روی این ماده انجام نشد.تقوی نژاد خاطرنشان کرد: یکی از محورهایی که درخواست کرده ایم تا پژوهشگران دانشگاه تهران، آن را بررسی کنند این بود که معافیت های مالیاتی چه اثری روی تولید داشته است.معاون وزیر اقتصاد افزود: در این زمینه، نتایج بررسی آنها که به ما اعلام شده، نشان داده است که این معافیت ها هیچ اثری روی بخش تولید ندارد.رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: براین اساس درصدد هستیم معافیت ها و مشوق های مالیاتی را ساماندهی نماییم.معافیت مالیاتی ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلیخبرگزاری مهر چندی قبل به ضرورت بازبینی در معافیت ها و مشوق های مالیاتی در جهت بهبود اوضاع مالیات ستانی و افزایش درآمد دولت پرداخته بود.معافیت های مالیاتی برپایه نص صریح قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی اعطا می شود، با این وجود بررسی ها نشان داده است که نظام مشوق های مالیاتی در ایران بسیار پیچیده است.این مشوق ها عموما گسترده، عام و غیرهدفمند بوده و به لحاظ شکلی شامل تمام انواع مشوق های مالیاتی مرسوم در جهان است. همچون مهم ترین بخش هایی که از معافیت مالیاتی بهره می برند می توان به بخش کشاورزی، بخش نفت، مناطق آزاد، صادرات، امور خیریه، شرکت های دانش بنیان، فعالیت های تولیدی و معافیت های مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود که برای خیلی از آنها به صورت تعطیلی مالیاتی درنظر گرفته شده است.علاوه بر این، مشخص نبودن هزینه های درآمدی این مشوق ها، طولانی بودن طول دوره برخورداری از معافیت ها و غیره از معایب دیگر نظام مشوق های مالیاتی در ایران است.درواقع، در ایران طبق رویه ای که از قدیم مرسوم بوده، نخستین قدم به منظور توسعه بخش های مدنظر (توسعه صادرات، بخش اقتصادی خاص مانند کشاورزی، توسعه منطقه ای و غیره) اعطای مشوق های مالیاتی بدون انجام تحلیل های مربوط به هزینه ـ فایده بوده است.در حالی که موانع اهداف توسعه ای کشور عموما غیرمالیاتی بوده و با عرضه این مشوق ها نمی توان سایر ضعف های موجود را پوشش داد.به گفته کارشناسان، زیان های درآمدی برای دولت، تولید اختلال در بازار رقابتی، تبعیض و بی عدالتی بین مودیان مالیاتی، فرار مالیاتی، تحمیل هزینه بر دوش سایر مودیان و نقض اصل خنثایی مالیات از مهمترین آثار منفی معافیت ها و مشوق های مالیاتی به شمار می روند.از سویی دیگر معافیت حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات، سبب شده نتوان متناسب با ظرفیت اقتصاد کشور، مالیات وصول کرد.بنابراین، با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و احتمال کاهش درآمدهای دولت طی ماه های آینده، بیش از هر زمان دیگری تجدیدنظر در نحوه اعطای معافیت ها و مشوق های مالیاتی الزامی به نظر می آید.